Годишно общо отчетно-изборно събрание на Сдружение Традиционни сурово сушени месни продукти (СТССМП)

На 09 юни 2023 г. в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив се проведе годишно общо отчетно-изборно събрание на Сдружение ТРАДИЦИОННИ СУРОВО – СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ.

Председателят на СТССМП г-н Димитър Маджаров приветства делегатите с “Добре дошли” и направи резюме на отчетния доклад за дейността на СТССМП през 2022 г.: „Годината беше белязана от войната в Украйна и поредица от служебни правителства. Тази несигурна обстановка продължи до края на 2022 г., което се отрази и на
нормалната работа на бизнеса. В такава напрегната обстановка трябваше да работим и ние от СТССМП.

13 години след учредяването на Сдружение «Традиционни сурово-сушени месни продукти» (СТССМП), можем да отбележим, че вече имаме защитени седем месни продукта като храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ) в Европейския съюз: “ФИЛЕ ЕЛЕНА“, „РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА“, „КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ“, „ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА“, „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“, „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“ и «ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА», което ни нарежда на 2-ро място по брои защитени ХТСХ в ЕС след Полша. В началото на 2023 година очакваме официалното вписване на „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“ и „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“ в Европейския регистър.

Основен приоритет в работата на Сдружението остава популяризирането на защитените продукти чрез участие в изложения в страната и чужбина, кампании с търговски вериги магазини за представяне на нашите традиционни продукти в магазини в други държави от ЕС, подпомагане маркетинговата, международната и експортната дейност на фирмите, популяризиране на продуктите
сред потребителите – чрез различни маркетингови инструменти и др.

Трябва да поставим своите изисквания пред Министерство на земеделието и храните за развитие на животновъдството, за да имаме достатъчно българска суровина за производството“.

Общото събрание взе решение съставът на Националния съвет да бъде от 5 члена. За следващите три години за членове на Националния съвет на СТССМП бяха избрани Атанас Урджанов, Димитър Маджаров, Йордан Вачев, Румен Андреев и Христо Христозов. Единодушно за Председател на Сдружението беше преизбран Димитър Маджаров. Той благодари за оказаното доверие и каза, че Сдружението трябва да
продължи да съществува, защото заедно можем повече.