Контакти

Сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти”
1111 София
бул. “Шипченски проход”, бл. 240, вх. А, ап. 6, ет. 3
тел.: 02 971 26 71, 870 90 66
факс: 02 973 30 69

Председател на СТССМП: инж. Димитър Маджаров

Лице за контакт: инж. Павлина Лилова
тел: 089 988 56 65
e-mail: stp@amb-bg.com

www.meat-tradition.bg