Годишни финансови отчети

2017

  • Годишен финансов отчет на СТСМП за 2017 г. [PDF]

2016

  • Годишен финансов отчет на СТСМП за 2016 г. [PDF]

2015

  • Годишен финансов отчет на СТСМП за 2015 г. [PDF]

2014

  • Справка за предприятието за 2014 г. [PDF]
  • Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2014 г. [PDF]
  • Очет за паричните потоци за 2014 г. [PDF]
  • Отчет за собствения капитал за 2014 г. [PDF]
  • Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2014 г. [PDF]