МЕСОМАНИЯ 2016

Специализираното международно изложение «МЕСОМАНИЯ2016» ще се проведе от 09 до 12 ноември 2016 г. в Интер Експо Център гр. София. Всички зали ще бъдат заети с изложбите МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД и ДРИНК, САЛОН НА ВИНОТО и СИХРЕ.

В изложението ще участват както български, така и чуждестранни компании: производители, вносители и търговци на месо и месни продукти, машини и оборудване, иновационни технологии, адитиви, опаковки и опаковъчни машини, специализирани транспортни средства, индустриални подови и стенни покрития, консумативи и всичко друго, необходимо за месната индустрия и търговия.

Акценти на 23–то издание на изложба МЕСОМАНИЯ:

  • Колективно участие на български фирми – месопреработватели
  • Конкурс “Златен медал с диплом” за качествени и оригинални продукти и/или адитиви, представени от фирми изложители
  • Конкурс на потребителя
  • Зона за продажби, традиционно съчетана с много атракции за привличане на потребители
  • Полезна делова програма: презентации, семинари, дискусии и дегустации, които ще предоставят
  • Допълнителни възможности за атрактивно представяне на продукти и услуги.

Поради голeмия интерес към изложението от страна на чуждестранни фирми площоразпределението ще се извърши на много по-ранен етап както следва:

  • 04 април – 02 ноември 2016 г. – за членове на АМБ месопреработватели;
  • 11 април – 02 ноември 2016 г. – за асоциирани членове на АМБ;
  • 18 април – 02 ноември 2016 г. – за нечленове на АМБ.

За да удовлетворим желанията на всички Вас, моля предварително да заявите намеренията си за площта, която бихте желали. Цените за наем площ остават непроменени!

За да се регистрирате за участие трябва да попълните, подпишете, подпечатате и предадете в офиса на АМБ лично, по eл. поща или по факс формуляр “Заявка-договор” за участие, като определите желаното място.

Заплащането на площта и рекламите в каталога се извършва към „Интер Експо Център ЕООД, съгласно Заявката-договор.

За повече информация:

Тел. 02 971 26 71, 870 90 66 Факс 02 973 30 69

Е-mail: office@amb-bg.com; www.amb-bg.com

Лице за контакти: инж. Павлина Лилова – GSM 0899 88 56 65