Технологичен комитет

АВА ООДМПСофия 1225
бул. „Първа българска армия“ 70
тел. 02/936 76 44, 936 77 78
факс 02/936 70 25
Светла Казалиева
svetla_kazalieva@abv.bg
ФЕРМАТА АДМППловдив 4023
пк 57
ул. Нестор Абаджиев 37,
тел. 032 606 404
факс 032 6060 444
office@bella.bg
technology@bella.bg
Драгомир Илиев
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ ЕООДМППловдив 4000
ул. „Ильо Войвода“ 3
тел. 032 907 000
факс 032 907 004
Димитър Маджаров 0888 98 47 57
Миглена Кръстева – 0892602490
ЕКОМЕС ООДМПс. Величково 4413
област Пазарджик
ул.Памидовско шосе
ekomes@abv.bg
Евгени Генов
ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ЕООДМПВраца 3000
Хранително – вкусова зона ПК 253
Тел. факс 092 66 13 46, 66 03 46
Цветанка Екзарова 0887 590 584, ekzarova@lvmasters.com
САРАЙ – 73 – ГЕОРГИ БЕЛЕЖКОВ ЕТК, МПРазлог 2760
ул. „Изворите“ 73
тел. 0747 80 006
факс 0747 80 007
Васка Бележкова
v_belejkova@abv.bg,
ТАНДЕМ-В ООДМПСофия 1220
бул. „Илиянци“ 23
тел. 02 915 60 17
факс 02 915 60 42
food@tandem.bg
Зорка Симеонова
zsimeonova@tandem.bg
„ХРАНИ ЖИКА” ЕООДМПГр.Димитровград
ул.Карл Маркс № 13 ап.13
zhika@sreda.net
Живка Георгиева
Асоциация на месопреработвателите в България Гр. София 1111
Бул. Шипченски проход бл.240
Вх. А ет.3 ап.6
office@amb-bg.com
Павлина Лилова


ЛЕГЕНДА:
К – Кланица
МП – Месопреработка