За нас

Сдружение “ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” е учредедно през 2009 г. 34 фирми от цялата страна се обединиха, за да съхранят и продължат българската традиция в производството на месни деликатеси – част от културната ни идентичност.

Сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти” има за цел да защити пред ЕК спецификата, технологията на производство и наименованията на традиционние български месни продукти като национална интелектуална собственост.

Приоритет в работата на сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти” са:
– гарантиране на вкуса и качествата, познати на поколения българи, чрез ясно регламентирани и контролирани показатели на продуктите;
– участие в промоционални програми, които да популяризират продуктите на българския, европейски и световен пазар;
– повишаване на квалификацията на работниците и специалистите в месната индустрия;
– подпомагане на научните изследвания в областта на сурово-сушените месни продукти.

Цялостната дейност на СТССМП се ръководи от няколко основни принципа:

  • отговорност на всеки член на сдружението е да спазва заявленията-спецификации на декларираните ХТСХ;
  • грижа за името и авторитета на сдружението;
  • защита на  законовите интереси на членовете;
  • съдействие за внедряване на  европейските изисквания за ХТСХ;
  • подпомагане процеса на управление на качеството и безопасността на храните, спазвайки нормативните актове на ЕС;
  • обучение на кадрите;
  • подпомагане маркетинговата, международната и експортната дейност на фирмите;
  • участие в промоционални програми;
  • популяризиране на продуктите сред потребителите – чрез реклама, дегустации и участия в изложения.