Защитени продукти

Пастърма говежда“ е сурово-сушен деликатес с вкус и мирис на зряло говеждо месо, без подправки. Тя е пресован месен продукт, приготвен от нераздробено прясно говеждо месо и спомагателни материали чрез осоляване, сушене, пресоване и e подходящ за директна консумация. Спецификата на вкусовата характеристика се дължи на подбраната месна суровина. Поради дългия срок на трайност и деликатесния си характер пастърмата присъства винаги на традиционната българска трапеза.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

„Филе Елена” е вписано с Регламент за изпълнение (ЕС) № 835/2014 на Комисията от 31 юли 2014г. ( L OВ, бр.230 от 01.08.2014г.). При “Филе Елена”, за да се подчертае традиционният характер, е поставен акцент върху непроменения състав на рецептурата; методите, използвани в процеса на производство (на осоляване, пресоване, сушене и полагане на подправъчната смес) и традиционния вкус. „Филе Елена“ е сурово-сушен месен деликатес от свинско филе. Произходът на наименованието идва от гр. Елена — град в Северна България, в полите на гористия Еленски Балкан. Вкусът на продукта е характерен, приятен, умерено солен. Мирисът, както и вкусът на „Филе Елена“ се дължат на комплекса от грижливо подбрана и обработена суровина, специфични условия на сушене и пресоване, сполучлив избор на подправки. В това отношение голяма роля играе подправката чубрица, придаваща свойствен и специфичен вкус на продукта и зеленикав цвят на повърхността му, неприсъщ за други месни сурово-сушени деликатеси от същата група.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

„Луканка Панагюрска”, е вписана с Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2014 на Комисията от 31 юли 2014г.( L OВ. бр.230 от 01.08.2014г.) При “Луканка Панагюрска” се подчертават специфичните характеристики като: отличителният външен вид, сплеснатата форма на отделните парчета, която се придобива вследствие на пресоването, характерният аромат и вкус и специфичната разрезна повърхност. „Луканка Панагюрска” е пресован сурово-сушен месен продукт от раздробено прясно говеждо и свинско месо, спомагателни материали и натурални подправки, напълнен в естествени или изкуствени обвивки, плътно прилепнали към пълнежната маса. Спецификата на вкусовата характеристика се дължи на вложените подбрани и сортирани по вид и качество месни суровини и натурални подправки (черен или бял пипер, кимион).

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

„РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА”, е вписано с Регламент за изпълнение (ЕС) № 941/2014 на Комисията от 3 септември 2014г.( L OВ. бр.264 от 04.09.2014г.). При “Роле Трапезица” се изтъква специфичният характер, който се дължи на свойствени за продукта характеристики: крехкост, сочност, подчертава се, че самият свинският врат, от който се добива е от висококачествено месо, мраморирано с тлъстини. Наименованието на този уникален български продукт “Роле Трапезица” произхожда етимологично от историческия хълм „Трапезица” в древната българска столица – Велико Търново. “Роле Трапезица” е пресован сурово-сушен месен продукт, приготвен от пресен свински врат и смес от сол и натурални подправки (черен или бял пипер и чесън), напълнен в сляпо черво от едри преживни животни или колаген и мрежичка, оформен с превръзки от канап. Специфичността се дължи на свойствени за продукта характеристики – мекост и сочност на месото, изключителен вкус и мирис.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

„КАЙСЕРОВАН ВАРТ ТРАКИЯ”, е вписан с Регламент  2015/2257 от 04.12.2015 г. Съгласно Регламента под наименованието на продукта, ще се изписва“приготвен в съответствие традициите на България“

Кайсерован врат „Тракия” е деликатес, който се радва на голям потребителски интерес. Приготвя се от прясно обезкостено месо от свински врат. Пресова се неколкократно по време на сушенето и се намазва с кайсерова смес от натурални подправки и бяло вино. Има продълговато цилиндрична, сплескана форма. Повърхността е покрита с кайсерова смес с кафяво-червен цвят, добре подсушена, с изразена кора. Има характерен, приятен, умерено солен вкус, с изразен аромат на вложените подправки – червен пипер, чимен, чесън, бяло вино.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

ТРОЯНСКА ЛУКАНКА

„Луканка Троянска / Троянска луканка“ е пресован сурово-сушен и сурово-пушен месен продукт, приготвен от раздробено говеждо или биволско месо и свинско месо спомагателни суровини и натурални подправки, напълнена в естествени или изкуствени обвивки, плътно прилепнали към пълнежната маса. Луканката е подходяща за директна консумация, след обелване на обвивката.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]

ТЪРНОВСКИ СУДЖУК

„Суджук Търновски“/„Търновски суджук“ е пресован сурово-сушен месен продукт, който се състои от раздробено прясно говеждо месо, спомагателни суровини и натурални подправки /черен или бял пипер, чубрица, кардамон и бахар/ и е напълнен в естествени тънки говежди или свински черва с диаметър до 40 мм. Отворените краища се завързват с канап или се клипсоват, така че да приемат подковообразна форма.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]
» СПЕЦИФИКАЦИЯ [PDF]