Сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти

ГАРАНТ ЗА КОНТРОЛИРАНО КАЧЕСТВО
 
 

Защитени продукти

Официален вестник на ЕС


"Пастърма говежда" е вписана с 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1106 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2017 година за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (ХТСХ)]

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]


„Кайсерован врат Тракия”
е вписан с Регламент 2015/2257 от 04.12.2015 г.
Съгласно Регламента под наименованието на продукта, ще се изписва “приготвен в съответствие традициите на България“.

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]

 

„Филе Елена” е вписано с Регламент за изпълнение (ЕС) № 835/2014 на Комисията от 31 юли 2014 г. (L OВ, бр.230 от 01.08.2014г.). 

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]„Луканка Панагюрска”, е вписана с Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2014 на Комисията от 31 юли 2014 г.(L OВ. бр.230 от 01.08.2014г.)


» РЕГЛАМЕНТ [PDF]„РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА”
, е вписано с Регламент за изпълнение (ЕС) № 941/2014 на Комисията от 3 септември 2014 г.(L OВ. бр.264 от 04.09.2014г.).

» РЕГЛАМЕНТ [PDF]