СДРУЖЕНИЕ“ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ“  ВЕЧЕ ИМА ЧЕТИРИ МЕСНИ ПРОДУКТИ С ОЗНАЧЕНИЕТО ХТСХ

На 14.12.2015 . в МЗХ Сдружението представи пред медиите защитените месни продукти като Храна с традиционно специфичен характер/ХТСХ/.

„България заема осмо място в Европейския съюз по общ брой регистрирани продукти, вина и спиртни напитки със защитени наименования. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева на официално представяне на продукти и вина със защитени наименования в МЗХ. „Страната ни има вписани общо 74 защитени наименования, като 6 от тях са на земеделски продукти, 55 са на вина и 13 на спиртни напитки“, поясни министър Танева.

През 2014 г. бяха вписани и три вида храни с традиционно специфичен характер – „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска” и „Роле Трапезица”. В регистъра бе включен през 2015 г. и „Кайсерован врат Тракия” като храна с традиционно специфичен характер. Министър Танева съобщи, че са подадени още две заявления за регистрация на „Пастърма говежда” и „Луканка Троянска“. Тя посочи, че в лицето на Министерството и неговите експерти, производителите имат пълна подкрепа и съдействие, за да могат още традиционни български храни със съответните характеристики да бъдат вписани в регистрите. Това ще позволи на производителите да участват в различни промоционални програми, така че да разширят пазарния си дял.“

От своя страна г-н Маджаров – председател на СТССМП от името на производителите благодари за добрия синхрон в съвместната работа с МЗХ и по-специално на експертите от ДДПСК. „Трябва да възродим традициите, защото именно с тях българските месни продукти могат да се наложат на чуждите пазари. Признаването на защитени наименования ще бъде една стъпка към увеличаване на доверието към родните продукти и шанс за тяхното приемане в еврозоната.“

ЧЕТИРИТЕ ПРОДУКТА ПОЛУЧИЛИ ОЗНАЧЕНИЕТО НА ЕС ХТСХ:

ФИЛЕ ЕЛЕНА ЛУКАНКА
ПАНАГЮРСКА
РОЛЕ
ТРАПЕЗИЦА
КАЙСЕРОВАН ВРАТ
ТРАКИЯ

Мероприятието се проведе съвместно с изба Каменки, Бълкарска асоциация на износителите на вино и розовото масло със защитени наименования.